luczak.pl - projektowanie stron internetowych
 

ENERGOSFERA

Niezmiernie miło nam poinformować, że firma PROFIL rozpoczęła w 2018 r. realizację projektu pn.:
Rozwój gospodarki turystycznej poprzez budowę innowacyjnego Ośrodka Turystyki Edukacyjnej ENERGOSFERA w ramach
Poddziałania VI.2.1: Rozwój gospodarki turystycznej, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej Osi priorytetowej VI: Rewitalizacja i potencjał
endogeniczny regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZAPYTANIA OFERTOWE

Wszelkie dokumenty oraz informacje o aktualnych zapytaniach ofertowych dotyczących projektu ENERGOSFERA znajdują się poniżej w dokumentach do pobrania w zakładce KATALOGI w folderze AKTUALNE PRZETARGI.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 
luczak.pl - projektowanie stron internetowych