YDY YDYp


Przewody instalacyjne jednodrutowe miedziane YDY (okrągłe) oraz YDYp (płaskie) w izolacji polwinitowej PVC. Przeznaczone są do układania na stałe w instalacjach przemysłowych oraz domowych, pod tynkiem i na tynku, w pomieszczeniach suchych jak i wilgotnych. Mogą być również stosowane na zewnątrz pod warunkiem braku bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych.

Dopuszczalna temperatura pracy: -30°C +160°C

DY


Przewody DY jednodrutowe o jednej żyle w izolicji polwinitowej zwykłej. Przeznaczone do układania na stałe w pomieszczeniach suchych, w rurach, pod tynkiem i na tynku, do stałych zabezpieczonych instalacji wewnątrz lub na zewnątrz, urządzeń oświetleniowych lub sterowniczych.

Dopuszczalna temperatura pracy: -40°C +70°C

YKY


Przewody instalacyjne YKY o żyłach miedzianych w izolacji polwinitowej i powołce polwinitowej. Przeznaczone głównie do układania na zewnątrz, w kanałach kablowych, liniach zewnętrznych oraz bezpośrednio w ziemi.

Dopuszczalna temperatura pracy: -30°C +70°C

LGS


Przewody LGS z żyłą miedzianą wielodrutową ocynowaną /L/ w izolacji silikonowej /Gs/ o wysokiej odporności termicznej. Kable silikonowe są specjalnie dostosowane do pracy w obszarach o bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperaturze otoczenia. Dodatkową zaletą jest wysoki punkt zapłonu oraz dobra odporność na oleje roślinne i zwierzęce, alkohole, plastyfikatory, niektóre rozpuszczalniki i wodę morską. Z tych względów znajdują zastosowanie w przemyśle hutniczym, lotniczym, okrętowym, maszynowym. Doskonale sprawdzają się przy wyprowadzeniach uzwojeń w silnikach elektrycznych.

Dopuszczalna temperatura pracy: -60°C +180°C

LGY


Przewody LGY z żyłą wielodrutową, miedziane w izolacji polwinitowej PVC. Przeznaczone głównie do układania w pomieszczeniach suchych, w instalacjach narażonych na drgania oraz do połączeń ruchomych elementów wewnątrz maszyn, pojazdów i urządzeń elektrycznych.

Dopuszczalna temperatura pracy: -30°C +80°C

OMY OMYp OWY


Przewody OMY (okrągłe) i OMYp (płaskie) wielodrutowe o żyłach miedzianych w izolacji i oponie polwinitowej przeznaczone do ruchomych i przenośnych odbiorników mieszkaniowych i małych przemysłowych. OWY - wersja przeznaczona dla warsztatów i przemysłu.

Dopuszczalna temperatura pracy: -40°C +70°C

OW


Przewody OW wielodrutowe o żyłach miedzianych w izolacji gumowej. Przeznaczone do ruchomych i przenośnych odbiorników domowych, rolniczych i warsztatowych o średnim poborze mocy do zasilania urządzeń, gdzie występuje ryzyko uszkodzeń i naprężeń mechanicznych.

Dopuszczalna temperatura pracy: -25°C +60°C

http://www.profil-lodz.pl