APARATURA MODUŁOWA


• wyłączniki nadprądowe "S" 1-fazowe i 3-fazowe
  o charakterystyce A, B, C
• wyłączniki różnicowoprądowe (przeciwporażeniowe)
• wyłączniki główne montowane w rozdzielnicach
• styczniki
• wyłączniki czasowe do montażu na szynie
• zabezpieczenia przeciwpiorunowe
• rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
• szyny nośne do rozdzielnic
• gniazda do montażu na szynie
• lampki kontrolne

PUSZKI INSTALACYJNE


• puszki instalacyjne do płyt kartonowo-gipsowych
  oraz do tynku (pojedyncze i wielokrotne oraz pojedyncze
  z możliwością łączenia)
• puszki natynkowe IP55 w wykonaniu z dławikami oraz
  pełne bez dławików
• puszki natynkowe IP44 kwadratowe oraz okrągłe
• puszki podtynkowe EPN

ELEMENTY DO MOCOWANIA I PROWADZENIA PRZEWODÓW


• rury peszel z drutem pilotującym oraz bez pilota
• rury PCV z łącznikami
• kanały kablowe
• taśmy kablowe (opaski zaciskowe)
• uchwyty do mocowania przewodów

CZUJNIKI RUCHU


Elektroniczne urządzenia wykorzystywane głównie do sterowania oświetleniem, inicjowania urządzeń alarmowych, jak również np. do uruchamiania przepływu wody w pomieszczeniach sanitarnych.
Sposób wykrywania ruchu oparty jest na detekcji zmian w promieniowaniu podczerwonym.
CZUJNIKI NA PODCZERWIEŃ lub elektromagnetycznych fal wysokiej częstotliwości
CZUJNIKI MIKROFALOWE, które mogą być instalowane np. pod płytami kartonowo-gipsowymi, tworzywem sztucznym lub szkłem

http://www.profil-lodz.pl