PROFIL - Przewody Nawojowe - Druty Nawojowe

PROFIL - Katalog on-line

   Przewody elektryczne, czujniki ruchu,
   czujniki zmierzchu - PROFIL ŁÓDŹ

W naszej Hurtowni podstawową grupą są wszelkiego rodzaju przewody elektryczne jedno- oraz wielożyłowe.
Do głównych dostępnych typów zaliczamy:
- YDY, YDYp – przewody instalacyjne jednodrutowe miedziane okrągłe lub płaskie w izolacji polwinitowej. Przeznaczone są do układania na stałe w instalacjach przemysłowych oraz domowych, pod tynkiem i na tynku,
- DY – przewody jednodrutowe o jednej żyle w izolacji polwinitowej zwykłej,
- YKY – przewody instalacyjne o żyłach miedzianych w izolacji polwinitowej i powłoce polwinitowej. Przeznaczone są do układania na zewnątrz, w kanałach kablowych, liniach zewnętrznych oraz bezpośrednio w ziemi,
- LGS - Przewody LGS z żyłą miedzianą wielodrutową ocynowaną /L/ w izolacji silikonowej /Gs/ o wysokiej odporności termicznej. Kable silikonowe są specjalnie dostosowane do pracy w obszarach o bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperaturze otoczenia. Dodatkową zaletą jest wysoki punkt zapłonu oraz dobra odporność na oleje roślinne, zwierzęce, alkohole, plastyfikatory, niektóre rozpuszczalniki i wodę morską. Z tych względów znajdują zastosowanie w przemyśle hutniczym, lotniczym, okrętowym, maszynowym. Doskonale sprawdzają się przy wyprowadzeniach uzwojeń w silnikach elektrycznych,
- LGY - Przewody LGY z żyłą wielodrutową, miedziane w izolacji polwinitowej PVC. Przeznaczone głównie do układania w pomieszczeniach suchych, w instalacjach narażonych na drgania oraz do połączeń ruchomych elementów wewnątrz maszyn, pojazdów i urządzeń elektrycznych,
- OMY, OMYp, OWY - rzewody OMY (okrągłe) i OMYp (płaskie) wielodrutowe o żyłach miedzianych w izolacji i oponie polwinitowej przeznaczone do ruchomych i przenośnych odbiorników mieszkaniowych i małych przemysłowych. OWY - wersja przeznaczona dla warsztatów i przemysłu,
- PRZEWODY SPAWALNICZE - Przewody izolowane mieszanką gumową olejoodporną nie rozprzestrzeniającą płomienia. Stosowane są do zasilania przenośnych urządzeń spawalniczych oraz
do łączenia aparatów spawalniczych z uchwytem elektrody,
- PRZEWODY TELEINFORMATYCZNE – UTP (4x2 x 0,5) - SKRĘTKA komputerowa nieekranowana. Przewód złożony z 8 żył jednodrutowych 0,5mm2 w izolacji PE (polietylen), o powłoce PVC (polwinit) samogasnącej, nie rozprzestrzeniającej płomienia. Kabel przeznaczony do pracy w sieciach informatycznych nienarażonych na wpływ zakłóceń elektromagnetycznych FTP (4x2 x 0,5) - SKRĘTKA komputerowa ekranowana folią. Przewód złożony z 8 żył jednodrutowych 0,5mm2 w izolacji PE (polietylen) o powłoce PVC (polwinit). Kabel szczególnie rekomendowany do użycia w sieciach, w których występuje ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych.
Podstawową gamę przewodów uzupełnia aparatura modułowa firm ETI oraz LEGRAND. W ofercie posiadamy:
wyłączniki nadprądowe "S" 1-fazowe i 3-fazowe o charakterystyce A, B, C
• wyłączniki różnicowoprądowe (przeciwporażeniowe
• wyłączniki główne montowane w rozdzielnicach
• styczniki
• wyłączniki czasowe do montażu na szynie
• zabezpieczenia przeciw piorunowe
• rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
• szyny nośne do rozdzielnic
• gniazda do montażu na szynie
• lampki kontrolne

Ponadto naszą gamę podstawowych produktów uzupełniają puszki instalacyjne przeznaczone do montażu zarówno w tynku jak o karton-gipsie oraz różnego rodzaju uchwyty do mocowania i prowadzenia przewodów.
Czujniki ruchu oraz czujniki zmierzchowe elektroniczne urządzenia wykorzystywane głównie do sterowania oświetleniem, inicjowania urządzeń alarmowych, jak również np. do uruchamiania przepływu wody w pomieszczeniach sanitarnych. Sposób wykrywania ruchu oparty jest na detekcji zmian w promieniowaniu podczerwonym.
* CZUJNIKI NA PODCZERWIEŃ lub elektromagnetycznych fal wysokiej częstotliwości
* CZUJNIKI MIKROFALOWE, które mogą być instalowane np. pod płytami kartonowo gipsowymi,
tworzywem sztucznym lub szkłem.

.